Agencija za Lovni Turizam

Posetama raznim seminarima, sajmovima po celom svetu i u našoj zemlji,upoznali smo veliki broj uspešnih lovaca i organizatora lovnog turizma. Takođe, bili smo u gostima raznim lovištima i upoznali lepotu prirode. Lovstvo je našlo svoje mesto u svim kategorijama stanovništva, u svim socijalnim slojevima. Time dolazimo na ideju i otvaramo agenciju za lovni turizam i naše verne potrošače upoznajemo sa prelepom prirodom i dobrim druženjem kako kod nas, tako i širom sveta. Agencija za lovni turizam “Top Gan” poseduje licencu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije i zaključene ugovore sa lovištima u zemlji i inostranstvu.