English Twitter FaceBook

LOKERI I MAKETE

NRA FUD

"Nra Fud" je australijski proizvođač lokera, maketa ptica i divljih životinja. Prodajemo makete divljih pataka i gusaka, koje su izrađene po najnovijoj tehnologiji od kvalitetnih materijala. Izuzetno lako za rukovanje i transport, a efekat u lovu fantastičan.
NRA FUD NA INTERNETU:
TOP GUN © 2012. Sva prava zadrzana. Design by Webeedo
Vratite se na vrh strane